Учителска снимка от 1972 г. Триизмерна графика от 2011 г.