Индексът на телесната маса (Body Mass Index) дава информация какво е нивото на затлъстяване.
Условно се изчислява на базата на теглото и ръста Ви. Въведете ги:
Тегло (kg):
Ръст (cm):

https://lh3.googleusercontent.com/-A1e7EolUW9g/VlbbR4YhTgI/AAAAAAAAH04/CIv4C58KxMo/s600-Ic42/bmi.png